Kontratuaren xedea

Baldintza hauen xedea da SIDRAS BEREZIARTUA S.L.k bere web orriaren bidez erabiltzaileari emandako produktuen sarbidea eta eskuratze-araubidea arautzea, eta, horrenbestez, kontratu-harremana garatzen duen esparru juridikoa eratzea. Produktuak eta edukiak erabiltzailearen eskura egongo dira SIDRAS BEREZIARTUA S.L.ren web orri honetan: SIDRAS BEREZIARTUA S.L.: http://www.bereziartuasagardoa.com

Edozein erreklamazio egiteko, helbide honetara jo dezakezu:

 • SIDRAS BEREZIARTUA, S. L.
 • Iparralde Bidea, 16. 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)
 • Tfno: 943 55 57 98
 • Fax: 943 33 19 10
 • Email: informazioa@bereziartuasagardoa.com

Onarpena eta erabilgarritasuna

Erabiltzaileek SIDRAS BEREZIARTUA, S.L.ren web orriaren bidez formalizatutako kontratazio-prozesuen ondoriozko harreman juridikoa arautzen dute baldintza hauek.

Erabiltzaileek berariaz onartzen dute estipulazio hauetara erabat eta erreserbarik gabe atxikitzea, SIDRAS BEREZIARTUA, S.L.k argitaratu duen bertsioan, erabiltzaileak interesa duen produktua eta/edo edukiak kontratatzen dituenean. Beraz, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du kontratazio-baldintzak arretaz irakurtzeko, produkturen bat kontratatzen duen bakoitzean; izan ere, baldintzak aldatu ahal izan dira sartu zen azken alditik.

Kontratazioko baldintza orokor hauek onartuz, erabiltzaileak honako hau adierazten du:

 1. Kontratatzeko gaitasuna duen pertsona dela.
 2. Kontratazio-baldintza orokor hauek irakurri eta onartu dituela.

Erabiltzaileak, produktuak kontratatzeko prozedura hasi aurretik, kontratazio-baldintzak eskuratu ahal izango ditu beti, eta euskarri iraunkor batean biltegiratu eta/edo erreproduzitu ahal izango ditu.

Kontratazio-baldintzak aldatzea

SIDRAS BEREZIARTUA, S. L. estipulazio hauek aldatu ahal izango ditu, horretarako arrazoi edo arrazoi nahikoa baldin badago. Aldaketarako arrazoi edo arrazoi nahikoa dagoela ulertuko da, adierazpenezkoa eta ez mugatzailea, baldin eta honako helburu hauek baditu:

 1. Erabiltzaileen eskura jartzen diren produktuen gama edo kopurua handitzea edo daudenak hobetzea.
 2. Web orriaren bidez eskaintzen diren produktuen prezioak aldatzea, ordeztea edo eguneratzea.

Ordaintzeko modua

Erabiltzaileak zerbitzuak kontratatzeari aplikatu beharreko prezioak eta tarifak SIDRAS BEREZIARTUA, S. L.: http://www.bereziartuasagardoa.com sozietatearen titulartasuneko web orrian agertzen direnak izango dira, erabiltzailea berariazko zerbitzura sartzen denean eta kontratazio-prozesuari ekiten dionean.

Sidras BEREZIARTUA, S.L.k arestian aipatutako web orrian argitaratutako produktuen prezioak aldatzeko eskubidea izango du, egokitzat jotzen duenean eta web orrian ikusgai jarriz.

Prezioak eta zerga aplikatuak

Prezio aplikagarriak bezeroak eskaera egiten duenean webgunean agertzen direnak dira.

Webgunean agertzen diren produktuen prezioak produktuaren araberako Balio Erantsiaren Zerga (BEZ) barne hartzen du.

Bidaltzeko modua

Entregatzeko eremua

Sidras BEREZIARTUA, S.L.k mezularitza-zerbitzu baten bidez entregatuko du, gehienez ere 7 eguneko epean, Penintsulan eta Balear Uharteetan, dagokion bankuak ordainketa onartzen duenetik aurrera. Balear Uharteak xede dituzten eskaerek gehienez ere hamabost eguneko epean jasoko dute eskaera, Bankuak ordainketa onartzen duenetik zenbatzen hasita. Paketeko salgaia bezeroak adierazitako helbidean entregatuko da.

Sidras BEREZIARTUA, S.L.k stockean ditugun produktu guztiak arestian adierazitako epe eta guneetan bidaliko direla bermatzen du, gure bulegoetan 17: 00ak baino lehen jasotzen diren eskaera guztietarako, ordainketa baimendu ondoren. Larunbat, igande eta jaiegunetan jasotako eskaerak haren osteko lehen lanegunean jasotakotzat hartuko dira.

Eskaera sagardotegian jasotzeko aukera ere badago, inolako kosturik gabe.

Bidalketa-gastuak automatikoki kalkulatzen dira, bidalketa-eremuaren eta eskaeraren pisuaren arabera.

Bidalketa-gastuak zehaztuta agertuko dira eskaera egiterakoan.

Ordaintzeko moduak

Sidras BEREZIARTUA, S.L.k Stripe eta Paypal bidez ordaintzeko modu seguru eta eroso bat barne hartzen du. Ordainketak berehala egiten dira, eroslearen eta saltzailearen artean finantza-informazioa partekatu beharrik gabe.

Salmenta-baldintzak

http://www.bereziartuasagardoa.com orrialdean argitaratutako prezioek eta testuek aldaketak izango dituzte aldez aurretik abisatu gabe, zehaztapen teknikoak barne. Bezeroaren betebeharra da entregatzen zaion salgaia egiaztatzea.

Salgaiak garraiatzean produktuari kalte egiten bazaio, SIDRAS BEREZIARTUA, S.L.k produktua baldintza ezin hobeetan aldatuko du eta produktu berria bidaltzeko gastua bere gain hartuko du.

Salgaiak galtzeko edo kaltetzeko arriskua bezeroari transmititzen zaio bezeroaren etxean entregatzen den unetik.

Bereziartua, S.L.k ez du inolako erantzukizunik izango merkantziak gaizki erabiltzeagatik sortutako kalteengatik.

Bereziartua, S.L.k ez du artxibatuko kontratazio bakoitza formalizatzen duen dokumentu elektronikoa. Aldiz, Erabiltzaileak Salmentaren Baldintza Orokor hauek onartzen ditu, eta web orritik eskuragarri egongo dira.

Kontratua gaztelaniaz formalizatuko da, baldintza hauen arabera.

Eskaintzek kasuan kasu web-orrian zehazten den indarraldia izango dute.

Datu pertsonalen babesa

Erabiltzaileak atarira sartzeak eta web orriaren bidez eskainitako produktuak erosteak datu pertsonalak tratatzea dakar. BEREZIARTUA, S.L.ren iritziz, oso garrantzitsua da datu pertsonalak babesteari eta informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko araudia betetzea.

Oro har, web-orria erabiltzen duten pertsonek ez dute datu pertsonalik eman behar izaten. Hala ere, zerbitzuak erabili ahal izateko, erabiltzaileek zenbait datu pertsonal eman beharko dituzte.

Bereziartua, S.L.k erabiltzaileek emandako datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatzen du, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko araudian eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoan ezarritakoaren arabera.

Bereziartua, S.L.k datuak babestearen arloan indarrean dagoen legeria betetzen du, eta biltzen ditugun datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko beharrezkoak diren prozedura administratibo eta teknikoak hartu ditu.

Ildo horretan, erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da eta baimena ematen du bere datuak BEREZIARTUA, S.L.ren titulartasuneko fitxategi automatizatuetan sartzeko. Fitxategi hori Bere Aran Etxean du helbidea, Iparralde Bidea 16 helbidean. 20115, Astigarraga (Gipuzkoa), Datu Pertsonalak Babesteko Erregistro Nagusian behar bezala inskribatuta, eta datu horiek automatikoki tratatzeko, edozein zerbitzu edo egindako edozein transakzio edo eragiketa kontsultatu, eskatu edo kontratatzearen ondorioz, BEREZIARTUA, S.L.k web orriaren bidez emandako informazioa eta zerbitzuak eskuratzeko, eta, hala badagokio, kontratu-harremana mantentzeko, edo publizitate-komunikazioak edo -komunikazioak egiteko.

Erabiltzaileak adierazi du berak emandako datu guztiak egiazkoak eta zuzenak direla, eta konpromisoa hartu du BEREZIARTUA, S.L.ri aldaketa horien berri emateko. Erabiltzaileak eskubidea du kontratua egiteko ezinbestekoak ez diren bere datuak tratatzearen aurka egiteko, eta bere kontratu-harremana mantentzeko ez den beste edozein helburutarako erabiltzeko.

BEREZIARTUA, S.L.ren pribatutasun-politikak erabiltzaileari bermatzen dio bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta haien aurka egiteko eskubidea erabiltzeko aukera, BEREZIARTUA, S.L.ri jakinaraziz eta posta elektronikoko helbide honetara mezu bat bidaliz: informazioa@bereziartuasagardoa.com

Era berean, eta Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legea betez, BEREZIARTUA SLk berariaz baimena eman duten erabiltzaileei soilik bidaliko dizkie publizitate- eta sustapen-eskaintzak edo -komunikazioak, bide elektronikoz, bere helbide elektronikora edo beste komunikabide elektroniko baliokide baten bidez.

Bereziartua, S.L.k erabiltzaileari jakinarazten dio horrelako komunikazioei baja eman ahal izango diela, gure mezu elektroniko guztien amaieran agertzen diren jarraibideei jarraituz edo bereziartua@bereziartuasagardoa.com helbide elektronikora idatziz jakinaraziz.

Aldebien eskubideak eta betebeharrak

BEREZIARTUA, S.L.ren betebeharrak:

Bereziartua, S.L.k konpromisoa hartzen du zerbitzuak kontratatzearen ondorioz erabiltzailearekin duen merkataritza-harremanaren ondoriozko kontratu-betebehar hauek betetzeko:

 • Erabiltzaileari ahalik eta bermerik handienarekin ematea eskatutako zerbitzua, kontratazio-baldintzetan xedatutakoaren arabera, kontratuaren fede ona alde batera utzi gabe.
 • Erabiltzaileari berariaz jakinaraztea kontratazio-prozedura hasi aurretik baldintza hauek betetzen direla.
 • Kontratazioaren aurretik erabiltzaileari eskatutako zerbitzuen ezaugarri espezifikoen berri ematea, zehazki, argi, zehatz eta zalantzarik gabe, hala nola zerbitzuen prezioa eta aplikatu beharreko zergak.
 • Baldintza orokorren testuaren ale bat erabiltzailearen eskura jartzea.

Erabiltzailearen betebeharrak

Erabiltzaileak, bere aldetik, konpromiso hauek hartzen ditu:

 • BEREZIARTUA, S.L.k emandako zerbitzuen baldintza hauetan ezarritakoa osorik betetzea.
 • Kontratazio-prozedura hasi aurreko erregistro-formularioak informazio egiazkoarekin eta egungoarekin osatzea.
 • Erositako produktuen prezioa ordaintzea, erreklamazio bat aurkezteak betebehar horretatik salbuetsi gabe.

Erabiltzailearen eskubideak

Bezeroari emandako informazio guztia loteslea izango da eskaintzailearentzat, indarrean dagoen legeriak ezarritakoaren arabera.

Erabiltzaile orok du eskuratutako ondasunak kontratatutako kategoria eta lege-eskakizunetakoak edo establezimenduaren kategoriarekin zuzeneko proportzioa duen kalitatekoak izateko eskubidea.

Erabilera-baldintzak

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea kontratazio-baldintza orokorretan ezarritako xedapenen, araudi aplikagarrian xedatutakoaren eta moralari eta ohitura onei buruzko xedapenen arabera erabiltzeko.

Xedapen hauek onartuz, erabiltzaileak web orri hau eta bertan eskura jarritako produktuak erabiltzeko konpromisoa hartzen du, bertan ezarritako moduan eta moduan. Behartuta dago webgune hau eta bere produktuak ez erabiltzera legez kontrako helburuetarako eta/edo legezko abisu honetan ezarritako helburuen kontrakoetarako, baldin eta hirugarrenen eskubide eta/edo interesen kalterako badira, edo, edozein modutara, webgune hau kaltetu badezakete, edo haren funtzionamendu egokia edo etorkizunean bertan eskaintzen edo eskaintzen diren produktuak eragotzi baditzakete.

Era berean, Erabiltzaileak uko egingo dio webgunean emandako edukiak legez kontrako bideez, iruzurrez, lapurretaz edo plagioz eskuratzeari, Zigor Kodean eta aplikatu beharreko araudian ezarritakoarekin bat etorriz.

Bereziartua, S.L.k beretzat gordetzen du web-orrirako sarbidea ez emateko eskubidea, aldez aurretik jakinarazi gabe, kontratazio-baldintza orokor hauetan xedatutakoa urratzen duen edozein erabiltzaileri.

Erabiltzaileak, bere aldetik, webguneko edukiak legez kontra ez erabiltzeko konpromisoa hartzen du, edo

Bereziartua, S.L.k, beraz, ez du mugarik jarriko BEREZIARTUA, S.L.ren titulartasuneko webguneari buruzko informaziorik edo itxurarik aldatzeko, kopiatzeko, banatzeko, argitaratzeko, lagatzeko edo saltzeko.

Hiperestekak

Bereziartua, S.L. ez da estekatutako webguneen arduraduna, eta, beraz, ez da bertako edukien erantzule egiten. Web-orri horiek kontsultatzearen ondoriozko arriskuak erabiltzaileei dagozkie soil-soilik, eta horien terminoak, baldintzak eta legezko abisuak bete beharko dituzte. BEREZIARTUA, S.L.k ere ez du horien erantzukizunik hartuko.

Jabetza intelektuala eta industriala

Bereziartua, S.L. webgunearen diseinua osatzen duten elementuen jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideen titularra da, hala nola marka, izen komertziala edo zeinu bereizgarria.

Zehazki, eta modu ez mugatzailean, honako hauek babesten dituzte: egile-eskubideak, logoak, kolore-konbinazioak, hautaketa eta aurkezteko modua, web-orriaren iturburu-kodea, menuak, nabigazio-botoiak, HTML kodea, Javako appletak, testuak, irudiak, grafikoak eta BEREZIARTUA, S.L.ren titulartasuneko web-orriko beste edozein eduki.

Erabiltzaileak web orriaren jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du; horregatik, erabiltzaileak ez du webgunearen edukia kopiatu, erreproduzitu, banatu, eskuragarri jarri edo jendaurrean jarriko, BEREZIARTUA, S.L.ren berariazko eta idatzizko baimenik gabe.

Erantzukizuna mugatzea

Erabiltzaileak espresuki salbuesten ditu honako hauek:

 • Bereziartua, S.L., web-orrian gerta daitezkeen akatsen ondoriozko zuzeneko eta zeharkako kalteen erantzukizun ororengatik, bai eta web-orrirako sarbidea eteteagatik, eteteagatik, atzeratzeagatik edo anomaliagatik ere.
 • Bereziartua, S.L.k konpromisoa hartzen du ahalik eta arreta handiena jartzeko edozein birusen, troiarren eta erabiltzailearen edo hirugarrenen sistema informatikoa urratu edo kaltetu dezaketen gainerako elementuen web-orria zaintzeko. Edonola ere, erabiltzaileak erantzukizun guztietatik salbuesten du
 • Bereziartua, S.L., elementu kaltegarri edo maltzur horiek egoteak zuzenean edo zeharka eragindako kalteengatik.

Baldintza hauen balio-aldia

Baldintza hauen balio-aldia web orrian argitaratuta dauden denbora izango da, eta baldintza horiek eskuragarri dauden unean eskuratutako zerbitzuei aplikatuko zaizkie.

Nolanahi ere, BEREZIARTUA, S.L.k eskubidea du horiek alde bakarretik aldatzeko, baina horrek ez du eraginik izango aldaketa egin aurretik erabiltzaileek kontratatutako zerbitzuetan, salbu eta erabiltzaileak kontratatutako zerbitzua aldatu edo aldatu badu; kasu horietan, aldaketa edo/eta aldaketa egiteko unean indarrean zeuden baldintzak aplikatuko dira.

Itzulpenak

Bereziartua, S.L.k produktu akastunen edo hondatuen kasuan bakarrik onartzen ditu itzulketak. Bezeroak hautematen badu jasotako produktua akastuna edo hondatua dagoela, informazioa@bereziartuasagardoa.com helbidearekin harremanetan jarri beharko du eskaera jaso eta hurrengo zazpi egun baliodunetan. Bertan, egoera ezin hobean eta inolako kargu gehigarririk gabe dagoen produktu berri batekin ordezkatzeko beharrezko kudeaketak egingo dira.

Harpidetu zaitez gure newsletterrera

Errezeta berriak, promozio bereziak, produktu berriak... Ez zaitezela jakin gabe geratu. Harpidetu zaitez eta jaso itzazu berritasun guztiak posta elektronikoan.